• main_01
 • main_02
 • main_03
 • main_04
 • main_05
 • main_06
 • main_07
 • main_08
 • main_09
 • main_10
 • main_11
 • main_12
 • main_13
 • main_14
 • main_15

Tiểu sử thành lập Học viện Tiếng Nhật

Trong bối cảnh xu hướng toàn cầu hóa của xã hội hiện đại hướng đến thế kỷ 21, Học viện chúng tôi mong muốn bồi dưỡng một đội ngũ nhân lực trí thức ưu tú đáp ứng sức cạnh tranh quốc tế.
Học viện được thành lập trên tinh thần tôn trọng nguyện vọng, ý muốn và tính tự chủ học tập của người học cũng như phát huy tối đa năng lực ấy. Chúng tôi đang hướng đến một nền giáo dục Quốc tế hóa chân chính trong sự lý giải sâu sắc văn hóa đa dạng của các quốc gia trên thế giới.

Tiểu sử thành lập trường